Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Rozvoj pedagogů a personální podpora pro péči o žáky

Název projektu:               Rozvoj pedagogů a personální podpora pro péči o žáky na MŠ Kunratice

Registrační číslo:              CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005872

Datum realizace:              1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

 

Cíle a aktivity projektu:

  • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze školního asistenta v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 37 měsíců.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemných návštěv a sdílení s pedagogy dalších mateřských škol, celkem 5 bloků po 16 hodinách spolupráce.

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev