Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Školní jídelna

Hlavní kuchařka a administrativní pracovník MŠ Kunratice

paní Michaela MUžíková, tel.: 739 093 624
paní Hana Bartůňková (zástup za MD paní Formánkové), tel.: 725466666, email: hana.bartunkova@strombart.cz

Strava je připravována v mateřská škole

Doba podávání stravy je neměnná:

dopolední svačina   9:00 - 9:30
oběd 11:45 - 12:30
odpolední svačina   14:30 - 15:00


Pitný režim je zajištěn celodenně. Nápoje: ovocné čaje, šťávy, vitamnínové nápoje apod.

Odhlašování dětí

Když je dítě omluveno z docházky v MŠ, je zároveń odhlášeno ze stravování. Omluvit dítě je třeba ráno do 7:30 hodin. Na pozdní omluvy nebude brán zřetel.

Výše stravného

V souladu s vyhláškou č.463/2011 o školním stravování je výše stravného od 1.9.2019 stanovena takto:

děti 3-6 let:
dopolední svačina 8,- 
oběd 25,-
odpolední svačina 7,-
   
celkem: 40,- Kč denně
 
děti, které v roce 2019/20 dovrší 7 let:
dopolední svačina 9,-
oběd 26,-
odpolední svačina 7,-
   
celkem: 42,- Kč denně

Platba stravného

  • číslo účtu: 85149399/0800
  • trvalým příkazem k platbě: 840,- Kč měsíčně - splatnost k 11.dni v měsíci, v lednu a červenci každého roku bude provedeno vyúčtování  a přeplatek vrácen zpět na daný účet.
  • Pokud přeplatek na stravném bude vyšší než 2000,- Kč, částka bude jednorázově vrácena na daný účet.
  • Vyúčtování stravného a školného: přeplatky na stravném a školném byly vráceneny ke dni 13. 7. Vzniklé přeplatky z běžících trvalých příkazů budou vráceny následující měsík k 15. dni.
Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev