Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Aktuální sdělení

31. 3. 2019

Poděkování

Děkujeme všem prarodičům a rodičům, kteří se zapojili do projektu "Březnové čtení".
Milé mezigenerační setkání obohatilo o společně strávené chvíle nejen děti, ale i dospělé a bylo bohatou inspirací ve světě dětských knížek.
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNRATICE Školní rok 2019/2020

Dny otevřených dveří a výdej "Žádostí o přijetí":
24. 4. a 25. 4. 2019 vždy od 13:00 hod. do 17:00 hod.
 
Příjem "Žádostí o přijetí":
14. 5. a 15. 5. 2019 vždy od 13:00 hod. do 17:00 hod.

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, evidenční list a přihláška s potvrzením od lékaře. U cizinců potvrzení o místě pobytu v příslušném školském obvodu.

Povinné předškolní vzdělávání: zápis je povinný pro děti, které ve výše uvedeném školním roce dosáhnou věku 6 let.
Veškeré informace o zápisu včetně kritérií naleznete v níže uvedeném odkazu.

Podrobnější informace zde
 

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem Milé babičky, milí dědečkové

Úspěch ve výtvarné soutěži "CESTOVÁNÍ S PRARODIČI"

Ve výtvarné soutěži "Cestování s prarodiči" se umístily Anička F. na druhém místě a Laduška N. na třetím místě (třída Čmeláčci) mezi pěti nejlepšími v kategorii č. 1. V rámci krajského kola na území Prahy se soutěžilo  celkem ve čtyřech kategoriích, v každé z nich bylo vybráno pět nejlepších prací.

GRATULUJEME

Povinné předškolní vzdělávání

S ohledem na změnu školského zákona je od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání.

Děkujme všem, kteří dle svých možností pomáhají naší mateřské škole:

paní Čechové za ušití relaxačních a terapeutických pomůcek pro děti ze třídy Berušek,
paní Měchurové za velké množství papírů na kreslení pro děti,
paní Gottwaldové za nákup dětských knížek,
paní Svobodové a paní Hamplové za výrobu překrásné podzimní dekorace v podobě ježečků,
paní Samkové za velké množství dýní,
paní Bartůňkové za výtvarné potřeby a podzimní dekorace,
paní JUDr. Pítrové za finanční dar,
paní Severové za 
dárky dětem pod stromeček,
paní Kouřilové za obstarání a dovezení velkého vánočního stromečku do vestibulu školky,
manželům Čechovým za sponzorský dar v podobě vánočního stromečku do třídy Berušek,
paní Hamplové a paní Svobodové za samotvrdnoucí hmotu, za výrobu překrásné dekorace v podobě sněhuláka do vestibulu MŠ, paní Hamplové a paní Svobodové za dárečky pro děti z celé MŠ pod stromeček,
paní Vopěnkové a paní Hnětkovské ze třídy Medvídci za dárky pro děti pod stromeček,
paní Trávníčkové za vánoční dekoraci,
paní Vopěnkové ze třídy Veverky za dárky pod stromeček,
paní Jankové za vánoční výzdobu třídy,
manželům Gottwaldovým za velké množství dárků pro děti ze třídy Myšiček,
paní Dolejšové ze třídy Myšičky za velké množství papírů na kreslení, 
paní Chlebovnové a paní Dytrychové ze třídy Žabičky za drobné hračky a předměty pro děti,
paní Frankové ze třídy Medvídci za hračky, papíry a dárky pro děti,
paní Svobodové za pexesa a papíry na kreslení pro třídu Čmeláčci,
paní Bartůňkové za zakoupení kopacího míče pro třídu Žabičky,
panu Trávníčkovi a manželům Willa za papíry na kreslení,
paní Hamplové a paní Soukopuvé za ušití návleků do mateřské školy,
manželům Willa za velké množství výtvarných pomůcek.

 

Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev