Loading...
Berušky Žabičky Kuřátka Delfínci Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Aktuální sdělení

16. 7. 2018

Přeplatky na stravném a školném

Vyúčtování stravného a školného: přeplatky na stravném a školném byly vráceneny ke dni 13. 7. Vzniklé přeplatky z běžících trvalých příkazů budou vráceny následující měsíc k 15. dni.

27. 6. 2018

Prázdniny

Krásné prázdniny, hodně sluníčka, pohody a odpočinku
přeje všem dětem a rodičům kolektiv zaměstnanců mateřské školy.
V novém školním roce se uvidíme opět 3. 9.

28. 5. 2018

Seznam přijatý a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kunratice pro školní rok 2018/2019

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. od 16:30 hod. ve třídě Veverky (hlavní budova, druhé patro).
Vzhledem k důležitosti informací je účast všech rodičů na schůzce žádoucí.
 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče osobně vyzvednout v ředitelně mateřské školy v níže uvedených termínech:
pondělí 28. 5. od 15:00 - 16:00 hod.
úterý 29. 5. od 7:00 - 8:30 hod., od 15:00 - 16:30 hod.
středa 30. 5. od 7:00 - 8:30 hod., od 15:00 - 16:30 hod.

Přijímací řízení 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vchodových dveřích hlavní budovy.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNRATICE

Školní rok 2018/2019
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, evidenční list a přihláška s potvrzením od lékaře. U cizinců potvrzení o místě pobytu v příslušném školském obvodu.
 
Povinné předškolní vzdělávání: k zápisu se musí povinně dostavit zákonní zástupci s dětmi, které ve školním roce (pro který probíhá zápis) dosáhnou (nebo dosáhly) věku šesti let!!
 
 
Dny otevřených dveří a výdej Žádostí o přijetí:
2. 5. a 3. 5. vždy od 13:00 hod. do 17:00 hod.
 
 
Příjem Žádostí o přijetí:
9. 5. a 10. 5. vždy od 13:00 hod. do 17:00 hod.

19. 4. 2018

Školní zahrada

Vážení rodiče,
dlouhodobě plánovaná obnova školní zahrady, která byla zahájena výměnou chodníčků a úpravou oplocení v loňském roce, bude ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat postupnou výměnou starších herních prvků.

29. 3. 2018

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin

Se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy přerušen od pondělí 16. 7. 2018 do pátku 31. 8. 2018.
Od pondělí 2. 7. do pátku 13. 7. bude provoz pouze na hlavní budově z důvodu stavebních úprav v budově základní školy.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018.

Povinné předškolní vzdělávání

S ohledem na změnu školského zákona je od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání.

Děkujme všem, kteří dle svých možností pomáhají naší mateřské škole:

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům za materiální a finanční podporu, která nám umožnila nákup komplexní diagnostické pomůcky pro děti předškolního věku Klokanův kufr a Klokanovy kapsy.

Děkujeme paní Gallo za sponzorský dar ve formě zajištění samolepek na harmoničky pro všechny předškoláky.
Děkujeme paní Procházkové za bezpečnostní vestičky pro děti.
Děkujeme paní Feixové a paní Domažlické za program dentální hygieny, který proběhl zábavnou a poutavou formou pro všechny děti.
Děkujeme paní Vrátné za zajištění látky na čepičky pro děti na ŠVP.
Děkujeme paní Beranové za velké množství papírů na krelení.
Děkujeme paní Křehlíkové a paní Vrátné za trpělivost a práci s vedením "Fondu rodičů".
Děkujeme paní Rajnarové za časopis Sluníčko pro všechny děti.
Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci
 

Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev