Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Kontakt

Mateřská škola Kunratice, Předškolní 880, Praha 4
IČ: 70992193

Bc. Alice Hozmanová, ředitelka MŠ
Telefon:  244 911 551, 735 129 438
e-mail: hozmanova@mskunratice.cz

 

Provozní doba:

6:30 – 17:00 (pro obě budovy)

Děti se scházejí do 8:30 hod.

Omlouvání dětí do 7:30
mskunratice@volny.cz
+420 734 246 826

Pro předškoláky platí omlouvání dle povinností předškolního vzdělávání

Na pozdní omluvy nebude brán zřetel.

 

Vzdělávací činnost školy: 

* děti jsou rozděleny do 8 tříd (zohledněn je věk dítěte)

Školní vzdělávací program „Zelená školka“ je zpracován tematicky v souladu s Rámcovým programem pro mateřské školy s ohledem na věkové zvláštnosti, hygienické požadavky a podmínky školy.

Děti do MŠ potřebují: bačkorky, náhradní oblečení (tričko, ponožky, spodní prádlo, pyžamo, oblečení na ven).

Platby:  celodenní stravné a úplata za předškolní vzdělávání (školné) se hradí bezhotovostně.

              Úplata za předškolní vzdělávání: od 1.9.2017 do 31.8.2018 bude částka 1 100,-Kč/měsíčně.

              Rodiče obdrží na informativní schůzce nebo na začátku školního roku variabilní symbol, pod  

              kterým budou obě platby měsíčně do MŠ posílat.

Kulturní akce: Fond rodičů – rodiče přispívají na divadla, hudební pořady, výlety, dárečky apod. Částka na školní rok 2017/2018 bude upřesněna.

Kolektiv zaměstnanců tvoří: 16 kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky

Provoz školy zajišťuje: školnice a 5 uklízeček

                                     vedoucí ŠJ a 4 kuchařky

Informace o stravování a úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 jsou zveřejněny na našich www stránkách.

Zřizovatel

MČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
148 23, Praha-Kunratice
www.praha-kunratice.cz

 

 

 

Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev