Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Podpora integrace žáků s OMJ na MŠ Kunratice

Název projektu:    Podpora integrace žáků s OMJ na MŠ Kunratice

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001197

Datum realizace:  1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Cíle a aktivity projektu:

  • Personální podpora formou práce dvojjazyčného školního asistenta v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 18 měsíců;
  • Přímá podpora dětí s OMJ ve škole formou kurzů češtiny jako druhého jazyka po dobu tří pololetí;
  • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy – jedna pedagožka absolvuje kurz DVPP v minimálním rozsahu 24 hodin se zaměřením na Specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem;
  • Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol – škola zorganizuje dvě odborně zaměřená tematická setkání pro rodiče zaměřená na prezentaci aktivit projektu, dále jedno komunitně osvětové setkání s tematikou péče o životní prostředí v okolí školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy - OP Praha - pól růstu ČR

Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev